Parkering

Besøksparkering Stavern

I 2018 er det 247 parkeringsplasser i og rundt Stavern sentrum: Bukta: 45, Kanalen: 60, Gamle Tennisbanen: 57, Risøyveien 7: 85