FVV-1-Krigstidsmodellen-i-Kadettbrakka-21.5.2012-008