Sjøforsvaret 200 år

Sjøforsvaret 200 år

Arrangementdetaljer


Når det er gått 200 år etter opprettelsen skal det behørig markeres og feires.  Det skal det selvfølgelig gjøres i Bergen der Sjøkrigsskolen nå holder til, men det er både rett og rimelig at det også markeres her i Stavern hvor det hele begynte, og det skal gjøres i regi av Fredriksvern Verfts Venner.

Det er planlagt med besøk av seilskuta Statsråd Lehmkuhl som kommer med ca 50 kadetter fra Sjøkrigsskolen.

Det vil bli markering i Den Gamle Rådhussalen, ved Pumpeparken og en kirkeparade i Stavern kirke.  Flere detaljer kommer.  Følg med i avisen.

Sjøforsvaret, Marinemusikken, kadetter, Fredriksvern Verfts Venner, Statsraad Lehmkuhl.